תנאי שימוש באתר ומדיניות הפרטיות

ברוכים הבאים לאתר של חברת D גולן – הפקות וידאו והדרכות יוטיוב לעסקים, מושב ישע, ד.נ הנגב 85430, בניהולה של הגב’ עדי גולן. אנו מקווים שתהנו מהגלישה באתר ומהמוצרים הנמכרים בו.
תקנון האתר נכתב בלשון זכר אך תקף לשני המינים. בכל המיוחס בסעיפים ל”חברה” הרי שמדובר בחברת D גולן הפקות.

1. כללי
1.1 האתר Dgolan.co.il הינו אתר המיועד לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר הינו בבעלות חברת D גולן הפקות. באתר זה נמכרים מוצרים כגון: קורס דיגיטלי, הדרכות מצולמות ומוצרים דיגיטלים נוספים.
1.2 כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן “משתתף”) מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר, משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.
1.3 רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
1.4 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר או לחברה.
1.5 עדכון ושינוי התקנון. חברת D גולן הפקות או מי מטעמה רשאים לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעת בלעדי ומלא, ושינויים אלו יהיו תקפים ממועד פרסומם

2. תקינות האתר ונכונות המידע
2.1 הגולש מודע, וחברת D גולן הפקות אינה מתחייבת, שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או יהא חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, תקלות וכשלים אחרים, והחברה לא תהא אחראית לנזק כלשהו ישיר או עקיף, לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך, שייגרם לגולש בעטיו, ככל וייגרם.

2.2 חברת D גולן הפקות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר כולם או חלקם, לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר מידע ותכנים ללא שמירתם, ללא צורך בהודעה מוקדמת, בהסכמת הגולש או צד שלישי כלשהו.
2.3 הגולש מצהיר כי ידוע ל שהמידע והתכנים באתר אינם חפים מטעויות, והם יכולים להשתנות מעת לעת, וכי החברה אינה אחראית לנכונותם בכל צורה שהיא, לרבות בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם מהשימוש בהם במישרין ו/או בעקיפין. השימוש במידע המצוי באתר הינו באחריות של הגולש בלבד.

3. זמינות מוצרים ותמחור
3.1 יש לשים לב כי המוצרים הנמכרים באתר ישתנו מעת לעת, ובכלל זה, גם מחירי המוצרים עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.
3.2 במקרה בו מוצר שנרכש אינו זמין במלאי אנו נזכה את חשבונך באופן מלא או נציע לך אפשרויות חלופיות שיוכלו להתאים לדרישותיך, לבחירתך. ביטול עסקה לא יקים כל אחריות מצד החברה ולא יזכה את הגולש בפיצוי כלשהו.
3.3 למרות שאנו עושים כמיטב יכולתינו על מנת להבטיח תיאור מדויק של מוצרים ומחיריהם, אין אנו מתחייבים כי המידע והמחירים יהיו חפים מטעויות. על כן המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהמידע, התיאורים, והמחירים יכולים להיות מוצגים בצורה לא נכונה, לא מדויקת, בין השאר בשל שגיאות מערכת וטעויות דפוס.
3.4 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה מיד עם גילוייה. החברה לא תכבד מחירים לא מדויקים או שגויים. אם המחיר הרשום על מוצר נמוך ממחירו בפועל, נוכל, לפי שיקול דעתנו, לבטל את ההזמנה תוך יידוע הלקוח על ביטולה או שניצור קשר עם הלקוח לקבלת הוראות, בשים לב לאפשרויות השונות ולחלופות האפשריות.

4. תשלום באתר, אספקה והחזרים
4.1 רשאים לבצע קנייה באתר כל אדם בן 18 ומעלה או ישות משפטית אחרת המאוגדת לפי חוקי המדינה בה הוקמה, בעל חשבון Pay-Pal (פיי-פאל) או שברשותו כרטיס אשראי תקף של החברות הבאות: ויזה, ישראכרט, מאסטר קארד ודיינרס. בהקשר זה יצוין, כי תנאי מקדמי להזמנת מוצרים באתר, הינו אישור חברת האשראי לביצוע העסקה עליה התחייב הגולש.
במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי Pay-pal או חברות האשראי יקבל הגולש הודעה מתאימה באתר, כך שיידרש הגולש להסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. בהעדר הסדרה כאמור, לא תבוצע עסקה ואין החברה מחויבת למחיר שהוצע באותו מועד בעבור הטובין.
4.2 החיוב הינו מיידי, חשבונית מס קבלה ומייל אישור על ההרשמה יישלחו לאחר התשלום באופן אוטומטי ממערכת משולם.
4.3 המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
4.4 קבלת התכנים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה על ידי קבלת קובץ למייל, או קבלת שם משתמש וסיסמה. קבלת המוצר הינה מיידית עם אישור הרכישה
4.5 א. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
ב. במקרה של ביטול עסקת רכישת קורס דיגיטלי: תקופת הביטול בתוך יומיים מיום ביצוע העסקה.
במקרה של ביטול עסקה להדרכות מצולמות ומוצרים דיגיטליים אחרים, אין חובת החזר כספי, בהתאם לחוק במדינת ישראל.
ג. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת office@dgolan.co.il
ד. במקרה של ביטול, במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה בחברת האשראי.

5. אחריות
5.1 ככל ותהיה מעוניין להשיב מוצר שרכשת, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 0542284546 מוקדם ככל האפשר. במסגרת זו אנא ציין את מספר ההזמנה, את הסיבה לביטול או אי שביעות רצונך מהמוצר שקיבלת.
5.2 החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
5.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.

6. קניין רוחני ותכני האתר
6.1 כל התכנים והחומרים המצויים באתר, לרבות ומבלי למעט, קוד המקור, עיצוב האתר, סימני המסחר, המאמרים, הציורים והצילומים, הבחירה והסידור הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או ספקיה ואין הגולש רשאי לעשות בהם כל שימוש מעבר למה שצוין בעמוד המכירה (לרבות ומבלי למעט, עיבוד, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, ביצוע פומבי ושידור) ומבלי לקבל את הסכמת החברה או בעליה לכך, מראש ובכתב.
6.2 אין במתן אפשרות שיתוף תכנים (כדוגמת שיתוף בפייסבוק, טוויטר וכיוצ”ב) כדי לראות בו משום ויתור או הרשאה לעשיית שימוש במי מן התכנים ו/או הזכויות ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב, לרבות העתקת התכנים שלא באמצעות שיתופם באמצעות מערכת האתר.
6.3 ההחלטות המתקבלות ויישום החומר הנלמד ע”י רוכשי המוצרים הדיגיטליים והקורסים הם על אחריותו הבלעדית של הרוכש.
6.4 המוצרים שלנו מיועדים לתת לאנשים כלים מעשיים וסביבה תומכת ומקדמת להגשמת היעדים והמטרות שלהם. אנו לא יכולים להבטיח לך תוצאות כלשהן או הכנסות מסויימות בעקבות השימוש בתכנים, בקורסים וברעיונות שלנו, כי הן תלויות בך ובמה שתבחר לעשות או שלא לעשות.

7. פרטיות ומידע
7.1 האתר ובעליו שומרים מידע סטטיסטי ואגבי, כדוגמת כתובות IP, מילות חיפוש, אתרים מפנים, דפי נחיתה וכיוצא בכך באמצעים סטנדרטיים כדוגמת Google Analytics. אין במידע זה כדי לזהות גולש באופן אישי.
ידוע לגולש כי יתכן והאתר עושה שימוש בעוגיות לשמירת המידע. עוגיות הן קבצים קטנים המכילים מידע הנשמרים במחשב האישי שלך. העוגיות מאפשרות לנו להבין מי צפה באיזה מן הדפים באתר שלנו, ובאיזו תדירות ניגשים לדפים ומאיזה מקומות. העוגיות מאפשרות לנו לשפר את חוויית הביקור שלך, בשל שמירת מידע בנוגע למוצרים ושירותים שעניינו אותך באתר, כך שנוכל לספק לך מידע ממוקד, מותאם אישית, בעתיד.
7.2 פרטים הנרשמים בעת מכירה
בעת מכירה נשמרים פרטים במאגר הנתונים של האתר: שם מלא, ת”ז/ח”פ, כתובת דוא”ל ומספרי טלפון. יודגש, כי אין הגולש חייבת למסור פרטים כלשהם אודותיו, אלא במידה והוא מעוניין בקבלת השירותים המוצעים. במסגרת כך יובהר ויודגש, כי הרכישה באתר מהווה הסכמת הגולש לשמירת המידע אודותיו במאגר המידע של האתר ובעליו.
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 רשאי כל גולש רשום לעיין במידע אודותיו, לעדכנו, לשנותו או למוחקו כליל בכל עת שיבחר, במסגרת זמינותו של האתר ומאגרי המידע בו.
מילוי נתונים כוזב, או מילוי נתונים של ישות אחרת, ללא הסכמתה, מהווים הפרה של תנאי השימוש ומהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. החברה שומרת לה את הזכות לנקוט בכל הצעדים שעומדים ברשותה, עקב פעולה שכזו ו/או חשש שנוצר אצלה.
7.3 שימוש במידע
7.3.1 השימוש במידע אישי נעשה בראש ובראשונה לשם הספקת השירותים והמוצרים ללקוח. בנוסף, יתכן ונעשה שימוש במידע לטובת אחת מן המטרות הבאות: ניהול בקשות לקוח ומכירות, לרבות שליחת חשבוניות מס; יצירת קשר עם הלקוח בכל הנוגע למוצרים שהלקוח התעניין בהם; תיעוד; מילוי אחר הוראות חוק ולמניעת הונאות (למשל, אנו מחוייבים לשמור תיעוד של עסקאות לטובת תשלום מיסים וניהול ספרים תקין).
7.3.2 בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שנאסף על גולשים באתר לצרכיה המסחריים, לרבות שיפור השירותים הניתנים באתר, ניתוחים סטטיסטיים וצרכים אחרים, לשימושה. הגב’ מיכל זכאי מתחייבת שלא למסור לצד שלישי כלשהו מידע העלול לזהות גולשת באופן אישי, אלא אם הגולשת תחפוץ בכך.
7.3.3 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש ו/או למי מטעמה אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, ככל וייגרם.
7.3.4 דיוור ישיר
7.3.4.1 גולש אשר נרשם לאתר ו/או הצטרף לרשימת הדיוור מצהיר כי הוא מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר ולקבל לתיבת הדואר האלקטרוני שלו הודעות דואר שיווקיות (Newsletters) כאלה ואחרות. בכלל זה החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם באמצעות המערכת מוצרים ו/או שירותים משלימים.
7.3.4.2 הצהרה זו מהווה הסכמה למשלוח הודעות פרסומת לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח–2008. כל גולש רשאי לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר וכן להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה (הן במקום המיועד לכך באתר והן באמצעות קישור מתאים במסגרת הודעת הפרסומת או בכל דרך אחרת) בכל עת.
7.3.4.3 מכיוון שאין באפשרות החברה לדעת אם אחרים מלבד הגולש עושים שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני הנמסרת על ידי הגולש, מסירת הכתובת והסכמת הגולש מהווה אישור הגולש להסכמת כל המשתמשים בכתובת הדואר האלקטרוני לקבלת הודעות דואר שיווקיות כאמור.
7.4 PAYPAL (מדיניות פרטיות)
כאמור לעיל, ניתן לשלם באמצעות פייפאל באתר. פייפאל מעבדת מידע שיוזן אליה על מנת לבצע תשלום. אם בחרת בפייפאל כצורת התשלום המבוקשת, עיבוד המידע הוא הכרחי כדי לבצע את התשלום, והוא כפוף למדיניות הפרטיות של פייפאל, אשר קישור אליה מצוי בכותרת הסעיף, וכן לשאר התנאים שפייפאל קבעה לשם שימוש בשירותיה.
7.5 הגנה ואבטחת מידע
האתר לוקח את המשימה לשמור, להגן ולאבטח את המידע שלך ברצינות, וננקטים אמצעים סבירים, טכנולוגיים ופיסים כדי להגן על המידע האישי שלך, מפני אובדן, שימוש לרעה או שימוש בלתי מורשה. עם זאת, לשימת ליבך כי רשת האינטרנט אינה מאובטחת לחלוטין, ועל כן אין התחייבות לביטחון או לשלמות של המידע. החברה אינה אחראית לתכנים, אבטחה, או למדיניות של אתרים חיצוניים וממליצה לבדוק את מדיניות הפרטיות והאבטחה של כל אתר בו אתה עושה שימוש ומעביר אליו פרטים ומידע אישי.
7.6 עדכונים ושינויים במדיניות הפרטיות
מדיניות הפרטיות הינה משתנה ודינאמית. ככל ונשנה את מדיניות הפרטיות נעדכן בדבר השינוי בדף זה. מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ביום 18 לחודש יוני, שנת 2020.

8. שירות לקוחות
בשאלות ובירורים בנוגע למוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינך מוזמן ליצור קשר עם בוואטסאפ לטלפון 0542284546.

9. הגבלת אחריות
בשום מקרה, לרבות, החברה, שותיפה, סוכניה, עובדיה או ספקיה לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים מיוחדים, עונשיים, עקיפים או תוצאתיים מכל סוג שהוא ביחס לכל סוג של נזק לרבות, ומבלי למעט, אלה הנובעים מנזקי משלוח או אבדן (אלא אם כן נמסור לך אחרת בכתב) ו/או הנובעים או קשורים בשימוש או בחוסר היכולת להשתמש באתר או במה שמצוי בו.

10. חבות ושיפוי
אתה מתחייב, מסכים ומצהיר כי תשפה אותי, שותפיי, עובדיי, ספקיי בגין כל תביעה, דרישה, טענה או תלונה של צד שלישי הנובעת משימוש הנוגד את תנאי השימוש באתר או מפר את הדין או זכויות של אחר.

11. עיקרון העיפרון הכחול ואי ויתור על זכויות.
11.1 כאמור לעיל, תנאי השימוש ותנאים נוספים המתפרסמים באתר, מהווים הסכם בין החברה לבינך בכל הנוגע לשימוש באתר, לרבות ברכישה הימנו. אם מסיבה כלשהי בית משפט מוסמך יקבע כי הוראה כלשהי אינה ניתנת לאכיפה, הרי מוסכם שיש לאכוף את ההוראה במידה המרבית המותרת על פי דין, ויתר תנאי השימוש יוותרו בתוקפם.
11.2 אין באי אכיפה של תנייה כדי לגרוע מתוקפה או כדי להוות ויתור עליה.

12. סמכות שיפוט וברירת דין
סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו, לרבות פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד.